Yenka

Phần mềm Yenka

Phần mềm Yenka

Yêu cầu hệ thống: Hệ điều hành: Windows XP trở lên CPU: Pentium III, 1 GHz trở lên RAM: 256 MB (với bộ nhớ ảo được bật) Card đồ họa: Hỗ trợ OpenGL và cập nhật trình điều khiển. Cần