ứng dụng hình học

Phần mềm GeoGebra cho Mac

Phần mềm GeoGebra cho Mac

Ưu điểm nổi bật của GeoGebra cho Mac – Phần mềm vẽ hình học trực quan Phần mềm toán học này hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ hiệu quả công việc học tập, giảng dạy và đánh giá Giao