ứng dụng giáo dục toàn diện

Phần mềm The Wheels On The Bus for iOS

Phần mềm The Wheels On The Bus for iOS

Tính năng mới trong phiên bản 2.8: Cải tiến khả năng vận hành và sự ổn định của lối chơi. Sửa một số lỗi của phiên bản trước để nâng cấp trải nghiệm người dùng. Ngôn ngữ giao diện: tiếng