tuyển sinh đợt 1

Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 1 trường đại học Đà Nẵng

Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 1 trường đại học Đà Nẵng

Theo đó, ĐH Đà Nẵng dự kiến sẽ tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu cho các trường thành viên gồm: ĐH Bách khoa 205 CT; ĐH Ngoại ngữ 107 CT; ĐH Sư phạm 580 CT; Viện Nghiên cứu và Đào tạo