tư vấn phần mềm GeoGebra

Phần mềm GeoGebra cho Mac

Phần mềm GeoGebra cho Mac

Ưu điểm nổi bật của GeoGebra cho Mac – Phần mềm vẽ hình học trực quan Phần mềm toán học này hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ hiệu quả công việc học tập, giảng dạy và đánh giá Giao

Phần mềm GeoGebra

Phần mềm GeoGebra

Để giúp người dùng tại Việt Nam thao tác phần mềm này dễ hơn, hãy sử dụng tùy chọn ngôn ngữ Tiếng Việt cho giao diện chính của chương trình. Đơn giản đó là sau khi cài đặt chương trình