tốt nghiệp

Nội dung tự công nhận tốt nghiệp ở TP.HCM như thế nào?

Nội dung tự công nhận tốt nghiệp ở TP.HCM như thế nào?

“Theo tôi, sau khi kết thúc chương trình lớp 12, dựa trên quá trình học tập trong nhà trường và đánh giá của giáo viên, hiệu trưởng các trường làm danh sách đề xuất xét tốt nghiệp gửi Sở GD&ĐT