thủ tục nhập học

Vì tâm lý, nhiều thí sinh khẩn trương làm thủ tục nhập học

Vì tâm lý, nhiều thí sinh khẩn trương làm thủ tục nhập học

Trong đợt này, nhà trường còn thành lập đội hỗ trợ tìm chỗ trọ cho SV, tuyển dụng SV vào làm một số công việc bán thời gian ngay trong trường như quản lý sân bãi thể dục thể thao,