thông tin xét tuyển bổ sung

Cần lưu ý những điểm sau khi xét tuyển bổ sung

Cần lưu ý những điểm sau khi xét tuyển bổ sung

Thứ trưởng Ga cũng lưu ý các trường cần công khai, minh bạch thông tin xét tuyển, thực hiện nghiêm quy chế và hướng dẫn công tác tuyển sinh, đảm bảo đúng thời gian và lịch trình các đợt xét