SmartKid Maths

Phần mềm SmartKid Maths for Windows Phone

Phần mềm SmartKid Maths for Windows Phone

Nội dung chương trình học cho cả 3 cấp độ bao gồm: Đếm và tập hợp số. Các thao tác tính toán và tư duy logic. Đo lường, dữ liệu và hình học. Tính năng chính của ứng dụng SmartKid