sinh viên cao đẳng

Trường cao đẳng ít sinh viên

Trường cao đẳng ít sinh viên

“Các trường đại học chỉ được tuyển đúng số lượng chỉ tiêu, đúng mức điểm sàn quy định để đảm bảo đào tạo đúng chất lượng. Bộ không thể để các trường đại học lớn cứ tuyển được là tuyển,