phần mềm mô phỏng

Phần mềm 3DproS 1.0

Phần mềm 3DproS 1.0

phần mềm mô phỏng 3D các hiện tưởng Toán,Vật Lý, Hóa học (miễn phí) – Phần mềm đoạt giải IMAGINE CUP -Có thể ứng dụng dễ dàng trong ngành giáo dục -Mô phỏng sự chuyển động của các phân tử

Phần mềm Google Earth Phiên bản mới nhất 7.1.5.1557

Phần mềm Google Earth Phiên bản mới nhất 7.1.5.1557

Một số tính năng khác của Google Earth gồm: mô phỏng chuyến bay, quan sát bầu trời (cho phép bạn nghiên cứu trời đêm cũng như ngắm sao và các thiên thể khác), xem ảnh lịch sử (giúp bạn xem