phần mềm macbook

Phần mềm Planbook for Mac

Phần mềm Planbook for Mac

Thiết kế cho các giáo viên, phần mềm này là một sản phẩm thay thế cho các đồ dùng học tập như bút và sổ ghi chép truyền thống. Hỗ trợ đến 20 lớp học và một năm học do