phần mềm iphone

Phần mềm Pops Kids cho iOS

Phần mềm Pops Kids cho iOS

Các tính năng chính của Pops Kids: Xem miễn phí một số trang truyện mẫu của từng cuốn truyện. Cho phép lựa chọn tự động đọc, hoặc tự động đọc và lật trang. Cho phép chọn trang bất kỳ trong