phần mềm học vật lý

Phần mềm Brad’s FREE Science SOFTWARE 2.1

Phần mềm Brad’s FREE Science SOFTWARE 2.1

Download miễn phí Thật là thú vị khi thấy được sự quay của từ trường được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều 3 pha trong động cơ điện 3 pha, sự biến thiên của dòng điện và hiệu điện

Phần mềm Crocodile

Phần mềm Crocodile

Crocodile – Chú Cá Sấu thông minhCác phần mềm giáo dục tuyệt vời download trên trang www.crocodile-clips.com gồm các phần mềm về Toán- Vật Lý và Hóa Học: Phòng thí nghiệm hóa học ảo , Các thí nghiệm Vật Lý,