phần mềm học toán

Phần mềm MATH HOMEWORK MAKER

Phần mềm MATH HOMEWORK MAKER

Công cụ trợ giúp làm bài tập Toán về nhà Chương trình giúp bạn giải những bài tập toán, đồng thời có khả năng tự tạo những bài tập mới.Không chỉ bổ ích với học sinh, nó còn là công

Phần mềm iTooch Elementary School for iOS

Phần mềm iTooch Elementary School for iOS

Ứng dụng iTooch Elementary School bao gồm: Hơn 10 tiêu đề được kiểm tra miễn phí trước khi mua: Lớp 3: toán, Language Arts (các môn để luyện tiếng Anh như chính tả, tập đọc, làm văn, tranh luận, đóng

Phần mềm Math for Kids

Phần mềm Math for Kids

Giao diện của chương trình gồm có 2 phần chính: – Phần bên phải chứa các phép tính (đếm, cộng, trừ, nhân, chia) và đóng chương trình. – Phần bên trái có các mục trợ giúp, thông tin chương trình,

Phần mềm Geometer’s sketchpad

Phần mềm Geometer's sketchpad

Vì đây là bản dùng thử nên bị hạn chế một số chức năng như: không cho lưu, in, xuất lên mạng, chỉ cho chạy chương trình trong 20 phút thì tạm ngưng hoạt động, muốn tiếp tục sử dụng