phần mềm học tiếng hàn

Phần mềm Korean HakGyo

Phần mềm Korean HakGyo

– Chạy file HakGyo.*** để cài đặt – Chạy vào chương trình, nhấn vào phần About (ở góc dưới bến trái), nhấn tiếp vào tab Registation – Copy tên và mã sau vào 2 ô rồi nhấn register Korean HakGyo