phần mềm học tập WhiteSmoke

Phần mềm WhiteSmoke Writer 2010

Phần mềm WhiteSmoke Writer 2010

Khi soạn thảo những văn bản bằng Tiếng Anh như hợp đồng hay đơn xin việc, chắc hẳn bạn đã không ít lần băn khoăn tự hỏi: không biết từ mình dùng trong câu này có chính xác, phù hợp