phần mềm học tập cao cấp

Phần mềm StudyX

Phần mềm StudyX

Tính năng: • Đưa ra câu hỏi kèm câu trả lời rất chính xác. • Tập trung vào những câu hỏi trọng tâm. • Chúc mừng học sinh khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi 2 lần. •