phần mềm học hóa học

Phần mềm CHEMIX School

Phần mềm CHEMIX School

CHEMIX School là một phần mềm giáo dục giúp bạn học hóa học. CHEMIX School hướng đến hóa học cao đẳng nhưng nó cũng phù hợp với học sinh trung học, nhà hóa học và giáo viên. CHEMIX School được