mua phần mềm giáo dục

Phần mềm IllustraBoard Personal Edition

Phần mềm IllustraBoard Personal Edition

IllustraBoard bao gồm: IllustraBoard Presenter: trình bày ở chế độ toàn màn hình IllustraBoard Pad: chế độ di chuyển khi trình bày IllustraBoard Cursor: tương tác vector trong thời gian thực trên các slide, video, hình ảnh động và hội