Kid Apps

Phần mềm Kid Apps: 13 in 1 for iPad

Phần mềm Kid Apps: 13 in 1 for iPad

Cụ thể, Kid Apps: 13 in 1 for iPad bao gồm 13 ứng dụng khác nhau – tất cả được tích hợp trong cùng một chương trình học nhỏ gọn, phong phú và chuyên nghiệp. Trong đó, trẻ em và