hướng dẫn xài phần mềm GCH Guitar Academy Unit 2

Phần mềm GCH Guitar Academy Unit 2

Phần mềm GCH Guitar Academy Unit 2

Giao diện của chương trình gồm các menu chính sau: – Finger style: các quy ước và kỹ năng đánh đàn cơ bản. Bạn sẽ được học cách sử dụng các ngón tay gảy. – Plectrum: cách sử dụng miếng