học viện

Điểm chuẩn dự kiến học viện Kỹ thuật Quân sự được công bố

Điểm chuẩn dự kiện học viện Kỹ thuật Quân sự được công bố

Năm 2016, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh 3.190 chỉ tiêu các ngành đào tạo kỹ sư quân sự và 13 ngành đào tạo kỹ sư dân sự. Trong đó, các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

Học viện Quân y điểm chuẩn có thể là 26

Học viện Quân y điểm chuẩn có thể là 26

Dự kiến sáng 17/8, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng họp thông qua phương án điểm trúng tuyển và thông báo tới các trường. Học viện Quân y sẽ công bố điểm trúng tuyển của hệ Quân sự