học viện quân y

Học viện Quân y điểm chuẩn có thể là 26

Học viện Quân y điểm chuẩn có thể là 26

Dự kiến sáng 17/8, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng họp thông qua phương án điểm trúng tuyển và thông báo tới các trường. Học viện Quân y sẽ công bố điểm trúng tuyển của hệ Quân sự