học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trong năm học mới, Thông tư 30 phải được sửa đổi theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng dễ nhớ, dễ thực hiện, một số tiêu chí phải được lượng hóa. “Ví dụ, trước