đỗ đại học

Nữ sinh Nguyễn Thùy Linh đạt điểm cao nhất khối C hai năm liền

Nữ sinh Nguyễn Thùy Linh đạt điểm cao nhất khối C hai năm liền

Về phương pháp học các môn xã hội, Linh chia sẻ: Em không học  thuộc lòng một cách máy móc mà có phương pháp ghi nhớ các sự kiện, vấn đề. Đối với môn Văn, em đọc nhiều sách, viết