điểm thi

Nữ sinh đạt điểm cao vì quá nghèo có thể lỡ đại học

Nữ sinh đạt điểm cao vì quá nghèo có thể lỡ đại học

“Trang có lực học rất khá, năm nào cũng đạt học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 11 còn đạt giải 3 học sinh giỏi môn Văn. Dù em đã đỗ Đại học mà không được đi học thì tiếc

Tư vấn cách làm tròn điểm của trường CANN

Tư vấn cách làm tròn điểm của trường CANN

Kết quả cuối cùng cũng chỉ làm tròn đến hai chữ số thập phân. Ví dụ như bài thi được 6,257 sẽ làm tròn lên thành 6,26 điểm; còn nếu là 6,254 sẽ làm tròn xuống thành 6,25 điểm. Cụ