điểm thi cao

Nữ sinh đạt điểm cao vì quá nghèo có thể lỡ đại học

Nữ sinh đạt điểm cao vì quá nghèo có thể lỡ đại học

“Trang có lực học rất khá, năm nào cũng đạt học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 11 còn đạt giải 3 học sinh giỏi môn Văn. Dù em đã đỗ Đại học mà không được đi học thì tiếc