danh sách trường công bố xét thuyển

Danh sách 42 trường công bố xét tuyển bổ sung

Danh sách 42 trường công bố xét tuyển bổ sung

Theo quy định của Bộ GD thì đợt xét tuyển bổ sung đầu tiên sẽ bắt đầu Từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 :các trường có nhu cầu xét tuyển bổ sung sẽ bắt dầu nhận đăng ký xét