cung cấp phần mềm Kid Mode

Phần mềm Kid Mode cho Android

Phần mềm Kid Mode cho Android

Tính năng chính của ứng dụng cho bé Kid Mode cho Android Cung cấp kho dữ liệu gồm game, video và sách phù hợp với trẻ nhỏ. Đa dạng các mini game như game toán học, khoa học, tiếng Anh,