công bố

Danh sách 42 trường công bố xét tuyển bổ sung

Danh sách 42 trường công bố xét tuyển bổ sung

Theo quy định của Bộ GD thì đợt xét tuyển bổ sung đầu tiên sẽ bắt đầu Từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 :các trường có nhu cầu xét tuyển bổ sung sẽ bắt dầu nhận đăng ký xét

Điểm chuẩn dự kiến học viện Kỹ thuật Quân sự được công bố

Điểm chuẩn dự kiện học viện Kỹ thuật Quân sự được công bố

Năm 2016, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh 3.190 chỉ tiêu các ngành đào tạo kỹ sư quân sự và 13 ngành đào tạo kỹ sư dân sự. Trong đó, các ngành đào tạo kỹ sư dân sự