Blitz FlashCards

Phần mềm Blitz FlashCards

Phần mềm Blitz FlashCards

Tính năng: – Quản lý Flashcards trong các chuyên mục khác nhau. – Hỗ trợ thống kê và sắp xếp cho phép phân tích tiến độ học tập của bạn. – Giao diện người dùng bao gồm tiếng Anh, Đức