Phần mềm SmartKid Maths for Windows Phone

Phần mềm SmartKid Maths for Windows Phone

Nội dung chương trình học cho cả 3 cấp độ bao gồm:

Đếm và tập hợp số.
Các thao tác tính toán và tư duy logic.
Đo lường, dữ liệu và hình học.

Phần mềm  SmartKid Maths for Windows Phone

Phần mềm SmartKid Maths for Windows Phone

Tính năng chính của ứng dụng SmartKid Maths for Windows Phone:

Trò chơi bao gồm hơn 10 nghìn bài tập trong 100 cấp độ với độ khó tăng dần, tương ứng với yêu cầu của khung chương trình học tập cơ bản tại Mỹ và quốc tế dành cho học sinh tiểu học, lớp 1 và lớp 2.
Với trò chơi này, trẻ em có thể học:

Hình khối và mảnh lắp ghép.
Các trục tọa độ.
Con số.
Đồng hồ và thời gian.
Phép cộng, trừ, phép tính.
Tiền.
Phép nhân.
Phép chia.
Phân số.
Khoảng cách, trọng lượng, đơn vị.
Nhiều phần khác.

Theo download.com.vn