Phần mềm Planbook for Mac

Phần mềm Planbook for Mac

Thiết kế cho các giáo viên, phần mềm này là một sản phẩm thay thế cho các đồ dùng học tập như bút và sổ ghi chép truyền thống. Hỗ trợ đến 20 lớp học và một năm học do người dùng định nghĩa. Ngoài việc hỗ trợ các chức năng của một sổ ghi chép truyền thống, phần mềm này còn cho phép người dùng:

– Đính kèm các file vào bài học – không cần tìm kiếm tủ file. Đơn giản bằng cách kích đúp và truy cập vào các file mà bạn đã sử dụng với bài học cụ thể.

– Export thành dạng HTML hoặc trực tiếp vào FTP server hoặc Mac – cho phép các sinh viên có thể truy cập các phần khác nhau mà bạn muốn họ xem ở nhà trong cuốn sổ của bạn. Cha mẹ học sinh có thể kiểm tra những gì đã xảy ra trong lớp học và các giáo viên khác có thể xem những gì bạn đang làm việc trên lớp.

– Tìm kiếm – không cần phải tìm qua lịch quyển bằng để chỉ ra thời điểm bạn đã dạy.

– Dễ dàng xem các lớp hoặc lịch biểu dạy học ở một địa điểm nào đó.

Theo download.com.vn