Phần mềm Mimosa Small School

Phần mềm Mimosa Small School

Tính năng:

Lựa chọn lịch học
Chú thích cho mỗi khóa học và nguồn
Tự động kiểm tra xung đột và ngăn ngừa xung đột
Khối lập kế hoạch
Khối trao đổi giữa hai thời gian biểu
Đặt chỗ cho tuần hoặc các điều khoản và các khóa học
Cấu hình đầy đủ màu sắc
Chuyển đổi giữa các nhóm và thời gian biểu cá nhân
Sao chép thời khoá biểu trên các điều khoản hoặc tuần
Khóa học kết hợp và phân chia
Khóa học điều kiện
Lập kế hoạch kỳ thi
Phân nhóm và cá nhân hoá dựa trên thời khoá biểu
Lập kế hoạch tùy chọntức thì
Quản lý lịch sử lên đến 1000 hoạt động mới nhất
Lập kế hoạch các cuộc họp
Di chuyển các khối bằng cách nhấp chuột duy nhất
Lựa chọn sở thích
Sinh viên lựa chọn giản đồ
Hỗ trợ cho tất cả các loại khó…

Mimosa Small School là một phần mềm lập kế hoạch và lập khóa học cho bất kỳ trường học và trường đại học với kích thước và thể loại đa dạng. Bên cạnh bảng thời gian học tập, Mimosa hoàn toàn phù hợp với lịch trình hội nghị và trong kinh doanh và các tổ chức. Ứng dụng này nhỏ, gọn, nhanh chóng, linh hoạt, thân thiện với người sử dụng với công suất lớn. Mimosa có một tập hợp rất phong phú của các công cụ tối ưu hóa hiệu quả và lựa chọn thời gian tương tác ngay cả đối với những công việc lập kế hoạch đòi hỏi khắt khe nhất.

Mimosa chứa một loạt các tính năng cho tất cả các môi trường, cho các trường học, trường đại học, các tổ chức và các công ty. Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần sử dụng một phần những công cụ có sẵn, nhưng nếu công việc lập lịch trình của bạn trở nên phức tạp hơn, bạn sẽ tìm thấy còn có các kỹ thuật sẵn có hữu ích.

Theo download.com.vn