Phần mềm MATH HOMEWORK MAKER

Phần mềm MATH HOMEWORK MAKER

Công cụ trợ giúp làm bài tập Toán về nhà
Chương trình giúp bạn giải những bài tập toán, đồng thời có khả năng tự tạo những bài tập mới.Không chỉ bổ ích với học sinh, nó còn là công cụ dạy học dành cho giáo viên Toán.Chương trình có khỏang 10 vấn đề khác nhau: phương trình bậc 2, số phức, chuỗi số, hình học, số thập phân…Dung lượng 409 KBs , WinALL, tải miễn phí