Phần mềm EDGE Diagrammer

Phần mềm EDGE Diagrammer

Lâu nay để vẽ các biểu đồ, lưu đồ thuật toán hay vẽ các sơ đồ mạng máy tính, chúng ta vẫn thường sử dụng các công cụ hình vẽ sẵn có của Word hoặc là chèn thêm vào.Tuy nhiên nếu có nhiều đối tượng trong hình thì bạn sẽ gặp khó khăn vì trong Word không có nhiều công cụ cho bạn vẽ.XIn giới thiệu với bạn một công cụ đa năng cho việc thiết lập các sơ đồ này, đó là EDGE Diagrammer.

Theo download.com.vn