Phần mềm Earthquake 3D

Phần mềm Earthquake 3D

Chương trình có thể phân loại các loại động động theo cấp độ và thời gian diễn ra, hiển thị các vùng có nguy cơ cao trên bản đồ. Earthquake 3D nhận dữ liệu từ USGS thông qua internet.
Phần mềm giúp mang lại những trải nghiệm về động đất dưới định dạng 3D
Earthquake 3Dphần mềm cung cấp các thông tin và hiển thị quá trình động đất ở dạng 3D trung thực.