Phần mềm Crocodile

Phần mềm Crocodile

Crocodile – Chú Cá Sấu thông minhCác phần mềm giáo dục tuyệt vời download trên trang www.crocodile-clips.com gồm các phần mềm về Toán- Vật Lý và Hóa Học: Phòng thí nghiệm hóa học ảo , Các thí nghiệm Vật Lý, Mô hình hóa 3D …Các công cụ Toán học…

CROCODILE PHYSICS 4.01 – Phòng thí nghiệm VẬT LÝ trên PC
Một phòng thí nghiệm Vật lý ngay trên PC , giúp bạn tiếp thu bài học nhanh bằng thực hành mà không cần phải đầu tư tốn kém. Có thể thực hành các phần Lý, Quang, Cơ, Điện…Dung lượng 13,2 MB, dùng thử 30 ngày

CROCODILE CHEMISTRY 3.09 – Phòng thí nghiệm Hóa Học trên PC
Biến chiếc PC của bạn thành 1 phòng thí nghiệm Hóa học , bạn có thể thử nghiệm , nghiên cứu, sáng tạo đủ thứ mà không bao giờ phải lo lắng về dụng cụ, hóa chất.Dung lượng 9,8 MB bản dùng thử 30 ngày.