Phần mềm Blitz FlashCards

Phần mềm Blitz FlashCards

Tính năng:

– Quản lý Flashcards trong các chuyên mục khác nhau.

– Hỗ trợ thống kê và sắp xếp cho phép phân tích tiến độ học tập của bạn.

– Giao diện người dùng bao gồm tiếng Anh, Đức và Nga.

– Hỗ trợ âm thanh và hình ảnh.

– In chế độ học tập hợp lý mà không cần đến máy tính.

Blitz FlashCards là chương trình trợ giúp quá trình học tập của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật đa phương tiện.

Theo download.com.vn