Ông Đinh La Thăng đề nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới

Ông Đinh La Thăng đề nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới

Uỷ viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã đề nghị, ngành giáo dụcđào tạo của TP.Hồ Chí Minh cần chú ý 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới sắp đến:

Một là cần mạnh dạn đề xuất những giải pháp sáng tạo, có tính đột phá, mang tính đặc thù của thành phố, nhằm mang lại hiệu quả tích cực.

Nhanh chóng giảm tải chương trình phổ thông, không quá nặng về khối lượng, không quá thiên về kiến thức chuyên môn, phát triển toàn diện văn thể mỹ, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dụcĐào tạo.

Hai là: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống đạo đức, lối sống, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội và ý chí khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.

Ba là: Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý  luận chính trị cho đội ngũ, chú trọng đổi mới tư duy, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học hiện đại, đề xuất thêm chương trình, giải pháp, chính sách để nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ, giúp cán bộ, giáo viên ngành giáo dục yên tâm công tác.

Nghiên cứu thí điểm chế độ đãi ngộ gắn liền với trách nhiệm nhà giáo, theo hướng không cào bằng, có thể định lượng được, có tác dụng sàng lọc để tìm ra và phát huy năng lực các nhân tố giỏi, tích cực.

Bốn là: Huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa đề đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống mạng lưới trường lớp, tăng cường trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tăng thêm quyền tự chủ về tài chính, nhân sự cho các trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập với khu vực và quốc tế.

Năm là: Phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hòa của việc gắn kết nhà trường – gia đình và xã hội, giữ mối liên hệ và kết hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, với phụ huynh học sinh, thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội trong giáo dục.

Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, thiệt thòi được học tập trong môi trường thuận lợi, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập của con em nhân dân thành phố.

Theo giaoduc.net.vn